Odborné články

Zde naleznete názory odborníků, z řad lékařů i nutričních specialistů, jejich odborné články či vědecké studie o nízkosacharidové stravě.

  • Nízkosacharidová strava v léčbě diabetes mellitus
    (Neslazeno.cz – MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., III. interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, MUDr. Veronika Fejfarová, Individuální program péče, Thomayerova nemocnice v Praze)